• Platforma Petro Giant pomoże zwiększyć wydobycie na złożach B3 spółki Lotos
  • Może prowadzić odwierty do głębokości 7 620 m
  • Zakupiona w tym roku, jest piątą i największą jednostką we flocie spółki

Operacja, od przygotowań i holowania, po pozycjonowanie oraz prealody (dociążenie i stabilizacja), trwała łącznie około 68 godz. Jednostka przebyła 76 mil morskich. W działaniach brały udział trzy holowniki: Bazalt – należący do spółki zależnej Lotos Petrobaltic oraz Fairplay XVI i Akul, które przejęły platformę po wyprowadzeniu jej z basenu Naftoportu od holowników portowych.

Okno pogodowe pozwoliło na wyjście platformy z portu. Warunki pogodowe dla takich operacji są ściśle określone. Wiatr maksymalnie do 25 węzłów, a fale nie większe niż 2 m – czytamy w komunikacie.


Platforma Giant została zakupiona przez Lotos Petrobaltic od spółki Maersk w czerwcu br. Jest piątą i jednocześnie największą jednostką we flocie spółki. Została budowana w Japonii w 1986 r., w później całkowicie zmodernizowana w 2012 r. Przed transakcją operowała na wodach Morza Północnego.

Pod koniec września br. jednostka dotarła do Gdańska, gdzie poddano ją pracom przystosowawczym wymaganym do recertyfikacji oraz przeszkolono załogę. 22 października 2019 r. platforma została zarejestrowana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i wpisana do rejestru statków morskich. Pływa pod polską banderą – informuje Lotos.

Petro Giant słuzy do prac rekonstrukcyjnych i wiertniczych na bałtyckich złożach Lotosu. Na początku przeprowadzi rekonstrukcję siedmiu odwiertów na złożu B3, by umożliwić zwiększenie wydobycia węglowodorów. Jednostka może wykonywać odwierty do głębokości 7 620 m.

Przeczytaj także: PERN w 2020 r. wyda ponad 1 mld zł na inwestycje