• W 2020 r. PERN przeznaczy na inwestycje 1 mld zł, ponad dwa razy więcej niż w 2019 r.
  • Rozbudowa zbiorników paliw, terminalu naftowego i budowa rurociągu Boronów–Trzebinia to wydatek 550 mln zł
  • Plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–2022 wynoszą 3,1 mld zł

Zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–2022 (okres obecnej strategii PERN) wynoszą około 3,1 mld zł. Zaplanowane wydatki w 2020 r. są o 110% wyższe niż ich prognozowana realizacja w 2019 r. i czterokrotnie wyższe od wartości inwestycji zrealizowanych w 2018 r.

Rozbudowa pojemności zbiorników

W 2019 r. spółka prowadziła budowy zbiorników na ropę w terminalu naftowym w Gdańsku (TNG) oraz w Bazie Gdańsk – tu dwa przeszły już próby hydrostatyczne. Trwają jeszcze prace malarskie obejmujące zabezpieczenie antykorozyjne. Do eksploatacji zbiorniki w Bazie Gdańsk zostaną oddane pod koniec I poł. 2020 r., a te w TNG – jesienią przyszłego roku.

PERN realizuje także II etap budowy zbiorników na paliwa: już teraz powstaje zbiornik o pojemności 32 tys. m³ w bazie paliw w Koluszkach. Zostały zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W przypadku dwóch zbiorników dla bazy w Dębogórzu trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. PERN planuje zakończenie tego etapu rozbudowy pojemności w połowie 2021 r.

Nowe rurociągi

PERN zakończył w tym roku postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych dotyczące budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na trasie Płock–Gdańsk. Tu wykonawca zostanie wyłoniony w 2021 r. Instalacja, wraz z nowymi zbiornikami na ropę w Gdańsku, pozwoli na pełną dywersyfikację dostaw ropy naftowej. W 2020 r. ma rozpocząć się budowa rurociągu produktowego z Boronowa do Trzebini. Trwają uzgodnienia dotyczące wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych tej inwestycji.

Zarządzanie procesami i środowisko

Kolejne wydatki przeznaczono na projekty modernizacji obsługi autocystern oraz cystern kolejowych i na automatykę. Nakłady wyniosą w 2020 r. łącznie 90 mln zł. Celem przedsięwzięć jest podniesienie efektywności zarządzania procesami technologicznymi.

20 mln zł pochłoną projekty dotyczące ochrony środowiska na terenie baz paliw. Do najważniejszych zagadnień należy m.in. modernizacja istniejących instalacji odzysku par benzyn, które redukują emisję oparów paliwa w postaci gazowej do atmosfery.


Infrastruktura krytyczna

PERN planuje także realizację szeregu projektów inwestycyjno-modernizacyjnych o wartości 350 mln zł. Zakłada  zwiększenie wydatków na remonty zbiorników, rurociągów przesyłowych i infrastruktury kolejowej.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Posiada około 3,6 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 2 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok oraz 4 mln ton paliw rocznie.

Przeczytaj także: PERN ma umowę na budowę zbiorników na paliwa w Rejowcu i Boronowie