• Cenę akcji Energi ustalono na 7 zł
  • Energa prąd sprzedaje i dostarcza ponad 3 mln klientów
  • Orlen chce połączyć siły także z Lotosem

Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Dodaje, że połączenie to szansa na wzmocnienie obu firm, jak również całej polskiej gospodarki. Zdywersyfikowanie źródeł  przychodów zwiększy stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Konsolidacja branży energetycznej i paliwowo-naftowej stała się dźwignią rozwoju oraz konkurencyjności narodowych firm w Europie i na świecie – przekonuje Daniel Obajtek. Jak podkreśla koncern z Płocka, podobny pomysł na rozwój mają regionalni konkurenci Orlenu, jak MOL, OMV czy Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.


Niedawno, w związku z pandemią koronawirusa, Orlen wydłużył do 22 kwietnia br. termin przyjmowania zapisów na akcje Grupy Energa, które rozpoczęło się 31 stycznia br. Cenę akcji ustalono na 7 zł. Koncern z Płocka zobowiązał się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. 

Grupa Orlen kojarzona jest przede wszystkim z rynkiem paliw, przy czym to jednocześnie czwarty producent energii elektrycznej w Polsce. Posiada m.in. dwa bloki parowo-gazowe (w Płocku i Włocławku) oraz EC Płock, czyli największą elektrociepłownię przemysłową w kraju. Obecnie dysponuje około 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Koncern planuje też budowę morskich farm wiatrowych (łącznie 1,2 GWe) oraz farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa Energa zajmuje się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energią elektryczną. Prąd sprzedaje i dostarcza ponad 3 mln klientów. Zarządza liniami energetycznymi o łącznej długości 188 tys. km, obejmującymi około 24% powierzchni kraju. Posiada elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 1/3 wytwarzanej przez Grupę energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a to największy udział procentowy z dużych polskich grup energetycznych. Jeśli do całej transakcji dojdzie, z punktu widzenia podatkowego Energa ma zachować pełną odrębność, tym samym podatkami nadal zasilając regionalny budżet.

Orlen siły zamierza połączyć także z innym polskim potentatem paliwowym, Lotosem. W sierpnia 2019 r. KE wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające. Unijni urzędnicy obawiają się, że efektem połączenia Orlenu z Lotosem będą wyższe ceny oraz mniejszy wybór na stacjach paliw i lotniskach w Polsce, ale nie tylko. Decyzji co do tej fuzji jeszcze nie podjęto.

Przeczytaj także: Orlen chce rozwijać technologie wodorowe. Ważna umowa z Płockiem