Trwają prace projektowe, które mają zostać wykonane do końca 2022 r. Na przełomie lat 2022/2023 rozpocznie się budowa, a w I połowie 2024 r. instalacja powinna rozpocząć produkcję. Rocznie na rynek trafi 500 tys. ton produktów, ekogroszku oraz mieszanek miałów energetycznych.

Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla. Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję ekogroszku – tłumaczy Sławomir Brusik, główny inżynier i kierownik działu inwestycji i przygotowania produkcji kopalni Piast-Ziemowit.

W przedsięwzięciu zostanie wykorzystana wyłączona z eksploatacji infrastruktura kopalniana. Pozyskane zostaną maszyny i urządzenia mające zapewnić wysoką wydajność systemu. W efekcie dojdzie do redukcji nakładów inwestycyjnych. Powstaną też hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.

W pierwszym etapie zaplanowano budowę punktu rozładunku węgla z wagonów i systemu tworzenia mieszkanek energetycznych. Potem wykonane zostaną instalacja do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6–25 mm, a następnie powstanie układ konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.

Przeczytaj także: Znowu będzie można spalać węglowe odpady. Rząd zawiesi normy jakości