• Łącznie 18 mld m3 gazu ziemnego pozyskają polskie spółki z norweskich złóż podmorskich
  • Uruchomienie wydobycia ze wszystkich zasobów ma nastąpić w 2027 r.
  • Lotos Norge i PGNiG Upstream Norway są partnerami w koncesjach

Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Szacowany udział Orlenu w zasobach to 9 mld m3 gazu ziemnego i 46,6 mln boe (ekwiwalent baryłki ropy naftowej) kondensatu gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Zagospodarowanie złóż i ich późniejsza eksploatacja wymaga zgody władz norweskich. Jej wydanie może nastąpić w II kwartale 2023 r. Pozwoli to rozpocząć wiercenia w latach 2024–2025 i uruchomienie wydobycia w 2027 r.

Spółki z Grupy Orlen – Lotos Norge i PGNiG Upstream Norway – działają na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wraz z partnerami koncesyjnymi, firmami AkerBP, Equinor i WintershallDEA, złożyły w norweskim resorcie ropy naftowej i energii plany zagospodarowania i eksploatacji kolejnych posiadanych złóż. Ich operatorem jest AkerBP. Łączne zasoby oszacowano na 580,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Na spółki należące do Orlenu przypada 102,4 mln boe, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Ich zaangażowanie kapitałowe wyniesie około 2,3 mld zł.


Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w projekcie NOAKA

Inną inwestycją na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest projekt NOAKA, którego wartość przekracza 50 mld zł. Wśród firm realizujących to przedsięwzięcie jest Lotos Norge z ośmioma koncesjami i udziałem około 13%. Do zagospodarowania są złoża na Morzu Północnym w obszarze North of Alvheim (Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Rind i Froy), Fulla i Lille-Frigg, a także zasoby Krafla i Askja. W tym przypadku partnerzy to AkerBP (ma być operatorem całości) oraz Equinor.

Zasoby wydobywalne to mniej więcej 318,2 mln boe, z czego polska spółka może pozyskać 39 mln boe (26,7 mln boe ropy naftowej i kondensatu gazu ziemnego oraz 2 mld m3 gazu). Zaangażowanie spółki wyniesie 1 mld zł. Wiercenia zaplanowano na 2025 r., a wydobycie ma ruszyć w I kwartale 2027 r.

7 mld m3 gazu ziemnego dla PGNiG Upstream Norway

PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem trzech złóż (Alve Nord, Ørn i Fenris), których operatorem jest AkerBP. Na złożu Alve Nord partnerem jest jeszcze WintershallDEA, a w przypadku Ørn – Equinor. Na polską firmę przypada 7 mld m3 gazu ziemnego i 19,9 mln boe ropy naftowej i kondensatu gazu. Inwestycja wymaga nakładów sięgających 1,3 mld zł. W Fenris wiercenia zaplanowano a 2024 r., a eksploatację na III kwartał 2027 r., natomiast w Alve Nord i Ørn po odwiertach w 2025 r. produkcja ma rozpocząć się w II połowie 2027 r.

Przeczytaj także: Pływający terminal LNG w Gdańsku – krok do budowy