Partnerzy portalu

Dolny Śląsk – rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach

Opublikowano: 04-09-2023 Źródło: Orlen

Rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach (woj. dolnośląskie) jest największą w historii krajową inwestycją w taki obiekt. Pojemność wzrośnie o 60%.


Podziemny magazyn gazu ziemnego w Wierzchowicach. Fot. PGNiG Podziemny magazyn gazu ziemnego w Wierzchowicach. Fot. PGNiG
  • Pojemność otwartego w 1995 r. podziemnego magazynu wzrośnie z 1,3 do 2,1 mld m3
  • Możliwości krajowego systemu magazynowania zwiększą się o 25%
  • W Polsce jest siedem podziemnych magazynów gazu ziemnego – to łącznie ponad 3,3 mld m3

Największa inwestycja w rozbudowę magazynu gazu

Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach powstał w wyeksploatowanym złożu gazu zaazotowanego, a otwarto go w 1995 r. Aktualnie jego pojemność wynosi 1,3 mld m3, po rozbudowie osiągnie 2,1 mld m3 (wzrost o 800 mln m3). Łączna pojemność wszystkich siedmiu krajowych magazynów podziemnych gazu wysokometanowego przekroczy 4 mld m3.

Możliwości krajowego systemu magazynowania zwiększą się o 25%. O jedną trzecią wzrośnie moc zatłaczania gazu ziemnego do obiektu w Wierzchowicach - do 19,2 mln m3 na dobę, a moc odbioru o 66% - do 24 mln m3 na dobę. Przyniesie to poprawę elastyczności instalacji i możliwości szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Podziemny magazyn gazu ma zostać oddany do użytku na przełomie lat 2025 i 2026.


Magazyn w Wierzchowcach to największy taki obiekt w Polsce. Znajduje się na terenie gmin Milicz i Krośnice (woj. dolnośląskie). Latem zatłaczany jest do niego gaz ziemny, a zimą odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Fot. PGNiG Fot. PGNiG

Jak będzie wykonana rozbudowa magazynu

Zadanie polega na wykonaniu trzech odwiertów do zatłaczania i odbierania paliwa z magazynu, a także instalacji sprężarek i systemu osuszania gazu. W pracach wykorzystuje się urządzenie kroczące Bentec. Kolejne otwory powstają bez konieczności demontażu i ponownego montażu – wiertnia samodzielnie przemieszcza się między miejscami planowanych odwiertów. Trwa już wiercenie pierwszego otworu.

Odpowiedź na kryzys energetyczny

Decyzję o rozbudowie podjęto w kwietniu 2022 r. w reakcji na kryzys energetyczny spowodowany agresją Rosji na Ukrainę. Magazyny gromadzą rezerwy gazu ziemnego na wypadek zagrożenia dostaw, służą też do stabilizowania systemu gazowego, wyrównując sezonowe wahania popytu na to paliwo.

Grupa Orlen posiada siedem podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, aktualnie o pojemności 3,3 mld m3. Pięć z nich (Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica) to wyeksploatowane złoża gazu i ropy naftowej, a dwa (Kosakowo i Mogilno) korzystają z kawern solnych powstałych po wypłukiwaniu złóż (tzw. ługowanie).

Głównym wykonawcą jest PGNiG Technologie, projekt opracował Gazoprojekt, a realizacją odwiertów zajmuje się Exalo Drilling, spółki z Grupy Orlen. W budowie będą uczestniczyć liczni podwykonawcy.

30 sierpnia 2023 r. krajowe magazyny gazu ziemnego były wypełnione w 95%.

Przeczytaj także: Pływający terminal w Gdańsku. Badają dno zatoki

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!