Procedura miała potwierdzić zainteresowania uczestników rynku zwiększeniem zdolności regazyfikacji terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) i podpisanie złożenie długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji w pływającym terminalu LNG.

Nie uzyskano jednak zamówień, które uzasadniłyby sens rozbudowy terminalu LNG o drugą jednostkę FSRU. Jak informuje Gaz-System, deklaracje zainteresowania usługą wskazują na możliwość kontynuowania rozmów w przyszłości.

Aktualnie prowadzone są działania dotyczące budowy pływającego terminalu LNG o zdolności regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 gazu ziemnego. W tym przypadku Grupa Orlen zamówiła 100% błękitnego paliwa.

Projekt rozbudowy obiektu o drugą jednostką umożliwiającą przekształcenie gazu skroplonego na 4,5 mld m3 w stan lotny rocznie ma być, zgodnie z informacją Gaz-Systemu, przedmiotem dalszych analiz.

Infrastruktura hydrotechniczna, która zostanie wybudowana w ramach pierwotnego projektu pływającego terminalu LNG ma być przygotowana na obsługę drugiej jednostki regazyfikującej.

Przeczytaj także: Kluczowe gazociągi dla dwóch województw – przygotowania terenu