• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy – prace nad studium wykonalności

Opublikowano: 03-01-2024 Źródło: Gaz-System

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu – Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa), Gaz-System (Polska) i ONTRAS (Niemcy) – podpisali umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Dokument ma być gotowy do połowy 2024 r.


Powstanie studium wykonalności Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Fot. ilustr. malp AdobeStock Powstanie studium wykonalności Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Fot. ilustr. malp AdobeStock

Prace obejmą analizę możliwości rozwoju infrastruktury transgranicznej do przesyłu wodoru z Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec. Ma powstać połączenie obszarów Europy Północnej, gdzie jest wysoki potencjał produkcji zielonego wodoru. Paliwo będzie wykorzystywane w Europie Środkowej. Instalacja ma powstać do 2030 r.

Przetarg na opracowanie wstępnego studium wykonalności korytarza wodorowego wygrała firma AFRY Management Consulting. Zajmie się ona analizą rozwoju infrastruktury wodorowej prowadzącej z Finlandii przez kraje bałtyckie i Polskę do Niemiec. Wskaże trendy dotyczące zielonego wodoru w regionie. Studium ma dostarczyć kompleksowych i zgodnych z faktami ram pozwalających na podjęcie dalszych decyzji biznesowych.

Źródło: Gaz-System Źródło: Gaz-System

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma promować rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Służy też przyspieszeniu gospodarki wodorowej i realizacji unijnych celów klimatycznych. Stworzy warunki dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych i przemysłowych w obszarach położonych wzdłuż trasy rurociągu.

Projekt uzyskał status przedmiotu wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest – PCI) na liście projektów Komisji Europejskiej.

Przeczytaj także: Produkcja gazu ziemnego ze złóż norweskich zasilana zieloną energią

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia