Dotacje przyznano w konkursie CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, ogłoszonym przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). 424 mln euro przeznaczono na 42 projekty. Przedsięwzięcia związana z budową infrastruktury tankowania wodoru uzyskały ponad 120 mln euro, z czego połowa przypadła Orlenowi. To największy grant w tym obszarze, jaki przyznano w historii instrumentu „Łącząc Europę”.

Środki unijne przeznaczono na trzecią fazę projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W dwóch pierwszych powstanie osiem stacji tankowania wodoru w Katowicach, Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Będą dostępne dla wszystkich. W trzecim etapie zaplanowano 16 takich obiektów i budowę w Szczecinie instalacji produkcji wodoru jakości automotive. Elektroliza będzie zasilana zieloną energią elektryczną.

Do 2030 r. ma powstać ponad 100 punktów dla pojazdów zasilanych wodorem.

Przeczytaj także: Gaz-System przejmie operatora podziemnych magazynów gazu