Wielkoskalowy zakład produkujący zielony wodór ma mieć moc 105 MW i wytwarzać 13 tys. ton surowca rocznie. Inwestorem jest firma Polenergia, jedyna polska spółka uczestnicząca w dużym unijnym programie IPCEI Hy2Infra. Komisja Europejska (KE) wydała decyzję o możliwości dofinansowania przedsięwzięcia kwotą 142,77 mln euro.

Zielony wodór ma być paliwem przyszłości, należy do najważniejszych elementów w planach KE osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i tym samym odejścia od paliw kopalnych.

Planowany zakład ma produkować czysty wodór na potrzeby ciężkiego przemysłu i zeroemisyjnego transportu na Górnym Śląsku. Będzie stanowić wsparcie transformacji energetycznej regionu, w którym wydobywa się węgiel i wykorzystuje paliwa kopalne. Paliwo będzie wytwarzane przy użyciu OZE. Przedsięwzięcie ma pozwolić na integrację energetyki z sektorami, dla których elektryfikacja jest trudna lub niemożliwa. Czysty wodór ma także przyczynić się do uniezależnienia kraju od importu nośników energii.

W ramach europejskiej strategii wodorowej spółka realizuje kilka innych projektów. Najbardziej zaawansowana jest realizacja na Podkarpaciu przedsięwzięcia H2HUB Nowa Sarzyna. Instalacja na terenie elektrociepłowni miejskiej będzie mieć moc 5 MW.

W programie Hy2Infra uczestniczy siedem państw członkowskich: Polska, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia i Słowacja. KE oczekuje, że zwiększenie dostaw czystego wodoru przyspieszy realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Przeczytaj także: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy – prace nad studium wykonalności