Do niedawna na terenie oczyszczalni ścieków biogaz magazynowano w dwóch zbiornikach cylindrycznych. Pracowały w zakresie napełnienia od 70 do 100%, co ograniczało możliwości wykorzystania produkowanego biogazu. Ich wymiana na sferyczne pozwoliła na pracę już od 20% napełnienia. Każdy ma 3080 m3 pojemności.

Do dwóch jednostek kogeneracyjnych o mocach po 800 kW dobudowano dwa kolejne o takich samych parametrach. Ich niskoemisyjne silniki mogą być zasilane biogazem lub gazem ziemnym. Dzięki temu wrosła ilość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej. Modernizacja układu elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków umożliwiła pracę urządzeń bez zasilania z miejskiej sieci elektroenergetycznej.

Miesięczna produkcja energii elektrycznej z kogeneracji wynosi około 1000 MWh, a cieplnej 3600 GJ. W efekcie zmniejszyło się zapotrzebowanie na kupno energii z zewnątrz.

W efekcie oczyszczalnia ścieków w 50% zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną i w 100% na cieplną. Dodatkowo powstała sieć cieplna wykorzystująca ciepło odpadowe ze stacji termicznej utylizacji osadów. Ogrzewa ona punkt zrzutu zanieczyszczeń usuwanych z miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Modernizację podjęto, by spełnić wymagania Dyrektywy 2012/27/UE zakładającej budowę instalacji wykorzystujących przynajmniej 50% energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i ciepła odpadowego, a także 100 % ciepła wytwarzanego w kogeneracji z produkcją prądu.

Inwestycję realizowano w latach 2022–2024, trwa rozliczanie jej kosztów. Przedsięwzięcie kosztowało prawie 18 mln zł. Dofinansowanie z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i norweskich wyniosło prawie 6,6 mln zł.

Przeczytaj także: Kto ustali cenę za wodę i ścieki? Niedługo projekt zmian