Prace będą prowadzone w ramach zadania związanego ze zmianą zagospodarowania terenów w strefie przemysłowej Dolne Przedmieście. Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków pochłonie 127,6 mln zł. Za najlepszą uznano ofertę firmy Inżynieria Rzeszów. Z kolei przebudową odcinka ulic Słowackiego i Burmistrza Marka z siecią wodociągową, a także drogi gminnej z kanalizacją deszczową zajmie się spółka Sarivo Infrastruktura. W tym przypadku wartość inwestycji wynosi 5,1 mln zł.

Całe przedsięwzięcie otrzymało 129 mln zł z Polskiego Ładu. Czas na realizację obu zadań to 25 miesięcy od podpisania umów. W przetargu dotyczącym oczyszczalni złożono dwie oferty, a drugim postępowaniem zainteresowane były trzy firmy.

Oczyszczalnia ścieków w Myślenicach powstała w 1974 r., jest już w dużym stopniu wyeksploatowana, a stan techniczny obiektów władze gminy określają jako zły. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przyjęcia ścieków z obszaru strefy przemysłowej, co zapewni możliwość jej dalszego rozwoju. Ważne jest także m.in. zapewnienie bezpieczeństwa Raby, która to rzeka stanowi źródło wody nie tylko dla Myślenic, ale również dużej części Krakowa.

Przeczytaj także: Wielkopolska – gmina Włoszakowice wyda 25 mln zł na inwestycje wod-kan