Komisja Europejska otrzymała projektu statutu Europejskiej Sieci Operatorów Sieci Wodorowych (ang. European Network of the Network Operators for Hydrogen – ENNOH). Organizacja rozpocznie działalność w 2025 r. Jej zadania to m.in. opracowanie dziesięcioletniego planu rozwoju sieci wodorowej o zasięgu unijnym, w tym europejskiej prognozy dostaw wodoru. Organizacja wspólnie z ENTSOG (zrzesza operatorów sieci przesyłowych gazu) kodeksów sieci i ustanowienia nowych dotyczących wodoru (wraz z ich monitoringiem), a także opracowanie zaleceń w sprawie koordynacji współpracy technicznej operatorów.

Jak informuje Gaz-System, ENNOH tworzyć będą certyfikowani Operatorzy Sieci Przesyłowych Wodorowych. Zadaniem stowarzyszenia będzie wsparcie budowy wewnętrznego rynku i infrastruktury wodorowej, umożliwienie transgranicznego handlu wodorem oraz zapewnienie optymalnego zarządzania przyszłą europejską siecią przesyłową wodoru, jak również jej skoordynowaną eksploatacją oraz rozwojem technicznym.

Prace nad założeniami statutu ENNOH rozpoczęły się w styczniu 2024 r. od spotkania 36 operatorów infrastruktury. Gaz-System od początku działa aktywnie, jako współzałożyciel organizacji. Przedstawicielem firmy w ENNOH Plenary jest prezes Sławomir Hinc.

Przeczytaj także: Wodór. Porozumienie na rzecz przyspieszenia rozwoju infrastruktury