Przejęcie GSP wynika z decyzji UOKiK z 16 marca 2022 r. Urząd zgodził się wtedy na fuzję Orlenu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), ale jednym z warunków była sprzedaż spółki Gas Storage Poland niezależnemu inwestorowi.

Nabywając GSP Gaz-System staje się operatorem nie tylko sieci przesyłowych gazu ziemnego, ale także podziemnych magazynów tego paliwa. Oznacza to wzmocnienie nadzoru państwowego nad gazową infrastrukturą strategiczną w Polsce. Dzięki temu przejęciu uporządkowany zostanie model funkcjonowania rynku gazu w Polsce z zachowaniem zasady rozdzielności (unbundling), która da uczestnikom rynku gwarancję transparentności i konkurencyjności działania – powiedział Maciej Bando, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Po transakcji kompetencje i zadania obu podmiotów zostaną skupione w jednej grupie kapitałowej zarządzającej systemem gazociągów przesyłowych, terminalem LNG i podziemnymi magazynami gazu ziemnego. Pozwoli to na podejmowanie spójnych decyzji, zapewnienie efektywnego finansowania i rozwój tego obszaru działalności.

Oba podmioty działają też na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Gaz-System uczestniczy w projekcie budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, a we współpracy z GSP przygotowuje się do budowy kawernowego podziemnego magazynu wodoru.

Przeczytaj także: Pływający terminal LNG. Szczegółowo przebadano Zatokę Gdańską