Aktualnie Prawo energetyczne nie reguluje rynku wodoru. W nowej ustawie będą wyszczególnione rodzaje tego paliwa: wodór niskoemisyjny (wytwarzany z paliw kopalnych, ale przy redukcji emisji, np. z wychwytem CO2), odnawialny produkowany ze źródeł zielonej energii i odnawialny pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) powstający przy użyciu elektrolizy zgodnie z wytycznymi unijnymi.

Na rynku wodoru pojawią się operatorzy (systemów przesyłowego, dystrybucyjnego i magazynów) wyznaczani przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uregulowane będą zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co jest ważne w okresie przejściowym.

Planowane rozwiązania są zgodne z rozporządzeniem i dyrektywą UE ustanawiającymi wspólne zasady rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru. Zmiany w przepisach będą realizacją kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy.

Według MKiŚ do 2040 r. gospodarka wodorowa może przynieść wartość dodaną nawet 870 mln euro i wygenerować nowe miejsca pracy. Na Pomorzu farmy wiatrowe i elektrownia atomowa zapewnią nadwyżki energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana do produkcji wodoru. W Kosakowie (woj. pomorskie) planowana jest budowa magazynu tego paliwa. Ma zostać stworzony program promocji elektrolizerów (budżet na dotacje 2,7 mld zł), rozpoczął się też nabór wniosków na innowacyjne wykorzystanie wodoru w transporcie (1,1 mld zł).

Resort klimatu i środowiska negocjuje dodatkowe środki, które są jeszcze do zdobycia w Brukseli z Europejskiego Banku Wodoru.

Przeczytaj także: Wodór. Porozumienie na rzecz przyspieszenia rozwoju infrastruktury