Po trwających trzy lata poszukiwaniach złoża odkryto w Fen Carbonatite Complex (kompleks skał magmowych) na terenie gminy Nome. Szacunkowa głębokość zasobów mineralnych sięga do 468 m poniżej poziomu morza. Jednak badania i odwierty przeprowadzone przez m.in. Norweską Służbę Geologiczną wskazują, że może to być nawet 1000 m.

Zasoby zawierają 559 mln ton zasobów do potencjalnego wydobycia. Znajduje się w nich 1,57% tlenków metali ziem rzadkich, co oznacza, że ich całkowita masa to 8,8 mln ton. Wśród nich 1,5 mln ton stanowią metale ziem rzadkich, które są stosowane w pojazdach elektrycznych i turbinach wiatrowych. Komisja Europejska uważa je za surowce kluczowe. Aktualnie niemal monopol na ich produkcję mają Chiny.

Potwierdzono, że złoża są największe w Europie, większe niż przewidywano podczas badań geologicznych w 2019 r. Prace poszukiwawcze będą kontynuowane, jeszcze w 2024 r. rozpocznie się kolejna kampania wiertnicza. REN planuje otwarcie pilotażowej fabryki w pobliżu złoża w gminie Nome. Będą tam testowane nowe technologie i optymalizowane metody przetwarzanie minerałów. Będzie to także platforma do szkolenia przyszłej kadry.

Jeśli wszystko się powiedzie, pierwszy etap wydobycia rozpocznie się w 2030 r. Inwestycja pochłonie około 870 mln euro (10 mld koron norweskich). Norwegia będzie wtedy w stanie zapewnić 10% zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich, zgodnie z celami Unii Europejskiej zawartym w dyrektywie o surowcach krytycznych.

Przeczytaj także: Lubelskie – ruszyła produkcja kontenerów startowych dla rakiet Patriot