Według PKP PLK przejęcie Cargotoru usprawni procesy inwestycyjne, ujednolici standardy zarządzania infrastrukturą kolejową oraz polepszy przewóz towarów na wschód, przede wszystkim do Ukrainy.

Spółki PKP PLK i PKP Cargo podpisały list intencyjny dotyczący kierunków przyszłej współpracy i kontynuacji działań prowadzących do przejęcia firmy zarządzającej terminalem przeładunkowym w Małaszewiczach.

Przewiduję, że przejęcie 100% udziałów Cargotoru przez PKP PLK wywoła efekt synergii i w konsekwencji efekt działań inwestycyjnych oraz w przyszłości realizowanych celów biznesowych będzie o wiele lepszy – powiedział Piotr Wyborski, prezes PKP PLK.

Cargotor zarządza kolejowym terminalem przeładunkowym (Rejon Przeładunkowy Małaszewicze), na którym znajdują się 180 km torów i cztery stacje (Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór). Spółka dysponuje 33 punktami ekspedycyjnymi z 14 km torów.

Przeczytaj także: Baltic Hub – powstaje trzeci terminal. Wmurowano kamień węgielny