• Na granicy z Niemcami umożliwiono samochodom przejazd na czterech przejściach, dotychczas tylko dla pieszych
  • Na granicy z Czechami uruchomiono trzy nowe przejścia graniczne
  • Przez granicę z Litwą można przejechać jednym dodatkowym przejściem

Nowe przejścia mają pomóc w rozładowaniu korków powstałych po przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych. W Czechach kierowcy skorzystają z trzech nowych przejść, na czterech przejściach drogowych z Niemcami rozszerzono zakres ruchu, a z Litwy można od wczoraj wracać nie tylko przez Budziska, ale także przez Ogrodniki. Zatory są spowodowane ścisłą kontrolą na przejściach wynikającą z działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2.

Polsko-czeską granicę będzie można przekraczać w trzech nowo otwartych przejściach w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. Będą one dostępne dla ruchu osobowego i ciężarowego. Po tej decyzji liczba dostępnych przejść na granicy z Czechami wynosi 18.

Na granicy z Niemcami cztery przejścia drogowe dotychczas przeznaczone dla pieszych, udostępniono dla samochodów. To przejścia graniczne Gubin–Guben (dla pieszych i samochodów osobowych, bez ruchu tranportowego), Słubice–Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą–Kietz i Zgorzelec. Przez trzy ostatnie mogą przejeżdżać pojazdy osobowe i ciężarowe.


Na granicy z Litwą, po otwarciu przejścia granicznego w Ogrodnikach, kierowcy pojazdów osobowych i ciężarowych mogą skorzystać z dwóch przejść (drugie to Budzisko). W Trakiszkach, na przejściu kolejowym, dopuszczony jest ruch pociągów towarowych.

Otwarcie nowych przejść umożliwiła nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Rozporządzenie umożliwia też, w szczególnych przypadkach, wyrażenie zgody przez komendanta głównego Straży Granicznej (SG) na przekroczenie granicy przez osoby i pojazdy w miejscach innych niż wskazane w rozporządzeniu.

Przeczytaj także: Spółki kolejowe współpracują w ramach profilaktyki zakażeń koronawirusem