• Z powodu epidemii tysiące firm odnotowało drastyczny spadek przychodów
  • Pod koniec marca w wielu firmach zabraknie środków na wynagrodzenia
  • Restrykcyjne warunki wnioskowania o pomoc utrudniają jej otrzymanie

Organizacja postuluje wprowadzenie rozwiązań mających uchronić przedsiębiorstwa przed upadłościami i zachować miejsca pracy.

Wielu przedsiębiorców już na koniec marca nie będzie miało środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń. Potrzebne są natychmiastowe działania ponieważ sytuacja ekonomiczna z powodu epidemii zmieniła się dramatycznie. Tysiące firm odnotowało drastyczny spadek przychodów. Niestety, pakiet antykryzysowy dla gospodarki przedstawiony przez rząd jest niewystarczający. Zaproponowane środki na wsparcie firm są drastycznie za małe i źle skierowane. Przedsiębiorstwa w największych kłopotach pewnie się na nie w ogóle nie załapią – komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Dodaje, że obawy budzą restrykcyjne warunki wnioskowania o pomoc i zbyt rozbudowana biurokracja. Coraz więcej pojawia się doniesień o planach zwolnień grupowych od przedsiębiorstw, które nie mogą dłużej czekać na państwową pomoc.

Żądamy, żeby tarcza antykryzysowa została pilnie uzupełniona o propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. Bez tego cała ta praca pójdzie na marne. Dla nas bardzo ważne jest pilne wprowadzenie dla firm, które znalazły się w kłopotach abolicji od wszelkich danin publicznych płaconych do urzędów skarbowych i ZUS – mówi Grzegorz Baczewski.


Sześć najważniejszych rekomendacji przygotowanych przez Konfederację Lewiatan:

  • Abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.
  • Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia, na warunkach dostępnych dla wszystkich firm w kłopotach.
  • Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19 już od pierwszego dnia, bez obciążania firm obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni, w których nie jest świadczona żadna praca.
  • Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.
  • Odroczenie do końca 2020 r. wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K (Jednolity Plik Kontrolny) do końca 2020 r. (te przepisy odroczono tylko do 1 lipca 2020 r., więc spółki nie będą mogły się przygotować do ich wdrożenia).
  • Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Umożliwienie kontynuacji zatrudnienia cudzoziemców.

Przeczytaj także: Konieczna ochrona wykonawców kontraktów publicznych