• Najemcy mogą uzyskać umorzenie 80% czynszu w okresie od 15 marca do 30 kwietnia
  • Taką samą ulgę otrzymają w przypadku opłat eksploatacyjnych i marketingowych
  • PKP PLK nie będzie pobierać opłat rezerwacyjnych za rezygnację lub skrócenie kursu

Najemcom, którzy z powodu epidemii koronawirusa zostali zmuszeni do zaprzestania działalności, PKP oferuje umorzenie 80% czynszu za okres od 15 marca do 30 kwietnia br., a także zwolnienie w tym czasie w całości z opłaty eksploatacyjnej i opłaty marketingowej. Z kolei przewoźnicy zapłacą mniej za dostęp do infrastruktury (opłata dworcowa).

Najemcy będą jednak pokrywać koszty mediów, a by uzyskać zwolnienie z czynszu, muszą wcześniej aneksować w umowach najmu lub dzierżawy. Pozostali przedsiębiorcy korzystający z obiektów PKP mogą także liczyć na zawieszenie 80% czynszu i 80% opłat eksploatacyjnych i marketingowych (w tym samym okresie). Jeśli jednak wykażą, że z powodu ograniczenia działalności ponieśli wymierne straty, mogą wnioskować o umorzenie tych opłat.


Także od 15 marca do 30 kwietnia br. zostanie zawieszone pobieranie opłaty dworcowej, a przewoźnicy zapłacą wyłącznie za zrealizowane postoje. Mogą też uzyskać dodatkowy opust, jeśli wykażą znaczący spadek liczby przewożonych pasażerów.

Szczegółowe warunki zawieszenia i zwolnienia z opłat zostaną określone w odrębnych aneksach umów zawartych z PKP – informuje spółka.

PKP PLK zastosują podobne rozwiązania wobec firm działających na dworcach i peronach. Przewoźnikom pasażerskim i towarowym spółka zawiesi opłaty rezerwacyjne z powodu odwołania lub tylko częściowo zrealizowanego kursu. Należności nie będą pobierane wstecz, od 13 marca br., a decyzja obowiązuje do odwołania. Ponadto od 14 marca również do odwołania przewoźnicy kolejowi nie będą obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym i/lub zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy – informują PKP PLK.

Przeczytaj także: Spółki kolejowe współpracują w ramach profilaktyki zakażeń koronawirusem