• Restrykcje związane z walką z koronawirusem obciążają przedsiębiorców
 • 10 działań ma pomóc im w przetrwaniu epidemii
 • Wprowadzone instrumenty dotyczą głównie firm objętych restrykcjami sanitarnymi

Zapowiedzi rządowe są jasne: o ile liczba zachorowań na COVID-19 nie zacznie spadać w ciągu najbliższych dni, należy spodziewać się pełnego lockdownu za około tydzień do 10 dni. Dla przedsiębiorców taka sytuacja może okazać się dramatem. Szczególne narażone są m.in. handel (poza spożywczym i farmaceutycznym), firmy turystyczne i hotelarskie, organizatorzy wydarzeń, spotkań, koncertów czy konferencji, a także instytucje kultury.


Pomoc dla firm

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) zaproponowała 10 działań antykryzysowych dla firm, pytanie, czy to wystarczy.

 1.  Zapowiedziano dofinansowanie kosztów stałych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) objętych restrykcjami sanitarnymi. W tym przypadku będą to subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w wysokości 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych, ale warunkiem jest wykazania spadku przychodów o 30% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r.
 2. Także dla tego sektora zaplanowano umorzenie subwencji finansowych z PFR pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
 3. Program Tarcza Finansowa dla Dużych Firm zostanie wydłużony do 31 marca 2021 r. (składanie wniosków), a wypłaty będą realizowane do 30 czerwca 2021 r. Okres naliczania szkód z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych zmieni się z aktualnego (marzec–sierpień 2020 r.) na marzec 2020 r.–marzec 2021 r. Dla dużych firm i MŚP zostanie wdrożona szybka ścieżka.
 4. Dla wszystkich branż będą kontynuowane gwarancje de minimis (MŚP) oraz płynnościowe (duże firmy). Z Komisją Europejską są konsultowane możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres sześciu lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
 5. Dofinansowanie zatrudnienia dla wszystkich branż. To kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – postojowe i obniżony wymiar pracy.
 6. Zostaną przedłużone wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 7. Zwolnienie ze składek na ZUS zostanie przedłużone na dotychczasowych zasadach
 8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes. Tu dla branż dotkniętych restrykcjami zostanie zwiększona kwota dotacji do 8-krotności średniego wynagrodzenia (do tej pory 6-krotność), a dofinansowana zostanie nie tylko nowa działalność, ale również zmiana zakresu aktualnie prowadzonej. Finansowanie będzie udzielane przez powiatowe urzędy pracy.
 9. Polityka drugiej szansy dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji będzie polegać na dofinansowaniu kosztów takich procesów przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).
 10. Dofinansowanie leasingu dla branży transportowej: koszty pokryje ARP.

Nowe instrumenty

Prezes PFR Paweł Borys w rozmowie z Interią poinformował, że na pokrycie 70% kosztów stałych i umorzenie całości subwencji otrzymanych z tarczy mogą liczyć firmy z 25–30 branż, które są objęte restrykcjami. To już nie tak duże programy, jak oferowane w drugim kwartale 2020 r. Z kolei nowym instrumentem w PFR jest dofinansowanie kosztów stałych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prezes wyjaśnił, że to narzędzie było już konsultowane z Komisją Europejską, a w ramach tzw. tymczasowych ram pomocy stworzono podstawy prawne. Instrument będzie podlegał notyfikacji.

Granica pomocy publicznej

Paweł Borys dodał, że wiele przedsiębiorstw zbliża się już do granicy 800 tys. EUR dozwolonej pomocy publicznej, dlatego nie zostanie uruchomiona druga tarcza – większość firm nie mogłaby z niej skorzystać. Podkreślił, że zwiększenie dotacji na zmianę działalności do tej pory dotyczyło osób, które chciały otwierać działalność gospodarczą, a teraz skorzystają z niej istniejące podmioty, którym zmiana profilu działalności pomoże przejść przez okres epidemii.

Przeczytaj także: Koronawirus nie zatrzymał inwestycji. GDDKiA wypłaciła już 10 mld zł