• Od niedzieli ruszył tymczasowy przesył ścieków do oczyszczalni Czajka
  • Przed rozebraniem mostu pontonowego ma powstać nowy rurociąg pod Wisłą
  • Warszawskie MPWiK planuje naprawę uszkodzonego tunelu

System doraźny już działa

Tymczasowy przesył ścieków do „Czajki” funkcjonuje od niedzieli. Od piątku trwały próby, które przebiegły pomyślnie – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Rurociąg uruchomiono zgodnie z zapowiedziami w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia montażu.

Żołnierze Wojska Polskiego zmontowali most pontonowy na Wiśle, a na nim wykonawcy ułożyli tymczasowy, dwunitkowy rurociąg dla stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Podczas prac wykorzystano nie tylko nowe rury, ale także te, które wykorzystano podczas ubiegłorocznej awarii. Łączne koszty tych działań przekroczyły 44 mln zł.

Budowa rurociągu pod dnem Wisły

Kolejnym krokiem będzie wykonanie kolejnego systemu przesyłowego poprowadzonego już pod dnem Wisły. Władze Warszawy liczą, że zdołają go uruchomić przed demontażem mostu pontonowego. Prace zaplanowano na dwa etapy. Najpierw zostanie wykonany rurociąg z rur stalowych, prace mają się zakończyć się do grudnia. Wtedy płynące ścieki zostaną przejęte z tymczasowej instalacji do nowej. W kolejnym etapie zostanie zbudowana i podłączona do systemu przesyłowego druga nitka rurociągu. 21 września podpisano umowę na pierwszy przewiert. Wykona go spółka Inżyniera Rzeszów S.A. za blisko 35,5 mln zł.


Instalacja bezpieczeństwa będzie wykonana w technologii Direct Pipe z rur stalowych o średnicy 1,2 m. Długość tego rurociągu wyniesie 700 m, a do jego obsługi zostaną wykorzystane tymczasowa przepompownia na terenie Zakładu „Farysa” (z dwoma pompami o mocy 340 kW każda) oraz nowe, specjalnie wybudowane komory połączeniowe. MPWiK zapewnia, że budowa rozpocznie się na dniach, a transport ścieków będzie niezależny od warunków pogodowych i hydrologicznych. Na przełomie listopada i grudnia instalacja powinna zostać uruchomiona.

Źródło: MPWiK m. st. Warszawy

Kolejna nitka i naprawa tunelu

Trwają już przygotowania do drugiego przewiertu i wybudowania niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. W ten sposób powstanie alternatywny układ przesyłowy pod Wisłą. Te prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

Równocześnie MPWiK przygotowuje plan pracy naprawy istniejącego tunelu. Na początku dojdzie do jego rozbiórki, by umożliwić prokuraturze i niezależnym ekspertom pobranie próbek do analizy przyczyn awarii.

Jeśli chodzi o naprawę tunelu, to mamy na to, na mocy decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 48 miesięcy. Będzie to bardzo skomplikowana operacja – mówi prezydent Trzaskowski.

Przeczytaj także: Czajka: tłoczenie ścieków rurociągiem w ciągu dwóch tygodni