Sprzęt dostarczony przez Siemensa bedzie zainstalowany w IV kwartale 2009. System będzie oczyszczał wodę przemysłową pochodzącą z produkcji etanolu, W procesie przewiduje się uzyskiwanie znacznych ilości biogazu jako alternatywnego źródła energii. Przewidywana ilość biogazu ze stacji uzdatniania wody pozwoli zaoszczedzić aAE ponad 5.5 mln USD w skali roku. Siemens jest odpowiedzialny za projekt, montaż i uruchomienie całej instalacji. 

W pełni zautomatyzowana stacja będzie zdolna oczyścić pomiędzy 5000 a 6000 m³/dobę. W skład układu wchodzą między innymi wydajne prasy filtracyjne, reaktor beztlenowy, system napowietrzania, system odwadniania osadów, stacje dozowania chemikaliów. System kontroli i monitoringu SCADA również zostanie dostarczony przez Siemensa.