Prace w zakresie projektu pn. „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” rozpoczęły się już w roku ubiegłym. Całkowity koszt realizacji to 407 mln zł, a otrzymane dofinansowanie będzie stanowiło prawie połowę wydatków. Z uwagi na to, iż koszty realizacji zadania przekraczają 25 mln EUR, dotacja musi być zatwierdzona przez Komisję Europejską, co ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Realizowany projekt obejmuje projektowanie, rozbudowę zakładu, wyposażenie go w nowoczesne urządzenia, działania edukacyjne oraz PR. Skutkiem rozbudowy zakładu o sortownię i kompostownię, na składowisko odpadów będzie odprowadzane o połowę mniej odpadów niż obecnie.