Przetarg na tę inwestycję o wartości 12 mln zł ogłoszono pod koniec 2009 r. Do zadań wykonawcy należało zaprojektowanie, wykonanie i przeprowadzenie rozruchu oraz próbnej eksploatacji obiektów i urządzeń związanych z budową oczyszczalni ścieków w Gronowie w woj. lubuskim. Przepustowość oczyszczalni to Qdśr = 900 m3/d a RLM = 9042. W zakresie obowiązków wykonawcy leżało też rozebranie zużytych technicznie obiektów technologicznych istniejącej oczyszczalni.

W gronowskiej oczyszczalni utylizowane będą ścieki z całej gminy Łagów. Obiekt jest jednak przygotowany na przyjęcie nawet dwukrotnie większej ilości ścieków, niż początkowo będzie do niej wpływać. Dzięki takiemu zapasowi nie zaistnieje w przyszłości problem z przyłączaniem do sieci kolejnych klientów.