Około 84% planu wykonały Wodociągi Kieleckie w zakresie podpisywania umów na odbiór ścieków z mieszkańcami gmin, na terenie których wykonana została sieć kanalizacyjna. 

Wzrost liczby mieszkańców korzystających z sieci stał się możliwy na skutek rozbudowy sieci kanalizacyjnej, która rozpoczęła się w lipcu 2013 r. W ramach inwestycji powstało łącznie 182 km nowej kanalizacji, 17 km sieci wodociągowej oraz 37 pompowni na terenie dawnego woj. kieleckiego: w Kielcach, Zagnańsku Masłowie i Sitkówce–Nowiny. Całkowity koszt projektu to 196,8 mln zł, z czego wkład własny Wodociągów Kieleckich wyniósł  91,7 mln zł.

Kanalizacja w gminie Zagnańsk

W ramach projektu w samym Zagnańsku powstało 59 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz 14 pompowni podłączonych do Systemu Monitoringu Sterowania. Dzięki inwestycji 72% mieszkańców gminy ma dostęp do sieci kanalizacyjnej.

Co istotne, znaczna część ścieków odprowadzana jest do zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni w pobliskim Bartkowie, której przepuszczalność wnosi 1700 m3 na dobę. 

Nowa kanalizacja powstała w ramach unijnego projektu Kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej.