Jak dostosować systemy odwodnienia do zachodzących zmian klimatycznych? Odpowiedzi na to pytanie udzielił dr hab. inż. Paweł Licznar podczas I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi. Stworzenie zintegrowanego modelu opadowego wymaga wiedzy na temat przewidywalnych opadów deszczów. Dane takie zbierane są m.in. w programie PANDa – Polskim Atlasie Natężeń Deszczów, który zawiera m.in. aktualne dane o natężeniach deszczów miarodajnych.

W celu stworzenia zintegrowanego modelu opadowego do 2050 r. konieczna jest również informacja o zmianach klimatycznych, które zajdą w tym czasie. Zmiany te są analizowane przez IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu w specjalnych raportach. Ostatni z nich wydany był w listopadzie 2014 r. Raporty te zawierają wyniki z tzw. połączonych modeli klimatycznych wiązkowych, uwzględniających oddziaływanie pomiędzy oceanem i atmosferą – tłumaczył dr hab. Inż. Paweł Licznar. Dodał, że stworzenie zintegrowanego modelu opadowego wymaga jednak sporo nakładów.

Więcej