16 listopada br. zarząd woj. świętokrzyskiego zdecydował, że 97,4 mln zł pochodzących z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" trafi do 14 gmin regionu. Wartość wszystkich projektów to ponad 147,5 mln zł.

W konkursie rozstrzygniętym przez władze regionu zgłoszono 29 projektów, 13 z nich zostało odrzuconych ze względów formalnych, jeden nie spełniał wymogów merytorycznych, a z realizacji jednego wycofał się inwestor. Zaakceptowane projekty dotyczą działań mających na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Inwestycje zostaną zrealizowane w gminach: Miedziana Góra, Koprzywnica, Stąporków, Klimontów, Łoniów, Radoszyce, Sędziszów, Chmielnik, Bodzentyn, Solec Zdrój, Suchedniów, Samborzec i Sobków.

Jakie projekty zostaną zrealizowane?

Największym przedsięwzięciem, które zostanie zrealizowane, jest rozbudowa oczyszczalni ścieków położonej w gminie Koprzywnica. Inwestycja ta otrzyma 22 mln zł unijnego wsparcia. 15,8 mln zł dotacji trafi do gminy Sędziszów na projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”. Z kolei 12,1 mln zł otrzyma gmina Łoniów na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica oraz Świniary Stare i Świniary Nowe, a także na budowę sieci wodociągowej w Łoniowie.