Kolejna faza projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” obejmuje łącznie 42 zadania. Zdecydowana większość (33) z nich związana jest z budową bądź rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale modernizacji poddany zostanie także zakład uzdatniania wody w Wieliszewie (Zakład Północny). Pozostałe zadania dotyczą usług (7) oraz zakupu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i pojazdów (2). Zadania przewidziane w tym etapie projektu zostaną zrealizowane do 2023 r.

Nowe wodociągi

Nowa sieć wodociągowa ma mieć docelowo 23 km. Najdłuższy odcinek powstanie na terenie Pruszkowa i okolic – blisko 19 km, z czego 11 km to nowe magistrale wodociągowe. Sieć przebiegać będzie m.in. przez tereny dzielnic: Bemowo, Ursus i Włochy, a odrębny przewód połączy istniejące magistrale w ul. Popularnej i Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej i Chrościckiego. Dzięki temu zwiększyć ma się niezawodność dostaw wody do rejonów zaopatrywanych z pasma pruszkowskiego.


Z kolei w samej Warszawie powstanie ponad 4 km wodociągów, które doprowadzą wodę do mieszkańców trzech stołecznych dzielnic.

Nowe kolektory ściekowe

Projekt warszawskiego MPWiK zakłada także budowę aż czterech kolektorów. Pierwszy – kolektor C-Bis o średnicy DN1000 – powstanie na terenie aglomeracji pruszkowskiej. Ponad 7-kilometrowy rurociąg będzie transportować ścieki sanitarne z Piastowa do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie.

Z kolei w Warszawie powstaną trzy kolektory tranzytowo-retencyjne. Wiślany, o średnicy DN800 (przewody tłoczne) – DN1200 (kolektor grawitacyjny) – DN3200 (kolektor tranzytowo-retencyjny), ma mieć długość 9,5 km i będzie przebiegać równolegle do ul. Wybrzeże Gdańskie, Gdyńskie i Kościuszkowskie. Jak zaznaczono w ogłoszeniu dotyczącym dialogu technicznego, zostanie on wybudowany z wykorzystaniem bezwykopowej technologii mikrotunelowania. Z kolei kolektor Mokotowski-Bis ma mieć średnicę DN2800 oraz długość około 3,5 km. Inwestycja będzie realizowana w ul. Gagarina i Czerniakowskiej; tu także rozważane jest zastosowanie technologii bezwykopowej. Natomiast kolektor Lindego-Bis powstanie w ulicach: Conrada, Wólczyńskiej i Nocznickiego.

Łączna długość planowanych kolektorów to około 17 km. Celem tej inwestycji jest zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej i zapewnienie równomiernej dystrybucji ścieków zarówno w czasie deszczu, jak i pogody bezdeszczowej.


Dodatkowo, przedłużony zostanie istniejący kolektor w ul. Grójeckiej. MPWiK planuje włączyć go do kanału w ul. Bohaterów Września. Z kolei w dzielnicy Wilanów, w ul. Gratyny, powstanie nowy kanał ściekowy o długości około 1,2 km.

Sieć kanalizacyjna zostanie poszerzona łącznie o 30 km kanałów. Większość – 23 km – powstanie w aglomeracji stołecznej.

Efekty inwestycji

Jak zaznacza Marzena Wojewódzka, rzecznik prasowy MPWiK w Warszawie, projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy.

Dzięki nowoczesnym stacjom uzdatniania mieszkańcom aglomeracji został zapewniony dostęp do smacznej i dobrej warszawskiej kranówki. Z kolei w wyniku uruchomienia rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Czajka Warszawa dołączyła do grona stolic europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne. (…) dzięki realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych utrzymywany jest ponad 98% wskaźnik dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijającej się Warszawy – dodaje.

Realizacja szóstej faza warszawskiego projektu wod-kan kosztować ma ponad 1 mld zł. Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 637,5 mln zł.

Przeczytaj także: Ponad 1,8 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową w polskich aglomeracjach