W ramach projektu rozbudowanych zostanie blisko 60 km sieci wodociągowej i podłączonych do niej 786 nowych gospodarstw. Powstanie tez 13 km kanalizacji deszczowej. Miejska spółka wod-kan chce również wdrożyć automatyczny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, zmodernizować oczyszczalnię ścieków oraz pięć stacji uzdatniania wody. W sumie do 2022 r. zmodernizowanych zostanie 100 km sieci kanalizacyjnej i podłączonych do niej ponad 2 tys. nowych użytkowników.

Środki finansowe przekazane na realizację ww. zadań pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak dodał prezydent Radomia, zgodnie z zapowiedziami po rozpoczęciu realizacji trzeciego etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Radomiu, przeanalizowane zostały koszty spółki. Najnowsze wyliczenia wskazują, że istnieje możliwość obniżenia opłat dla mieszkańców – powiedział Witkowski. Wodociągi Miejskie dodały, że opłaty za dostawy wody i odprowadzanie ścieków mogą być obniżone o około 40 gr/m³.

Przeczytaj także: Radom inwestuje w zielono-błękitną infrastrukturę