Obecna sytuacja spółka nie jest łatwa: muszą utrzymywać niezakłócone dostawy wody oraz odbierać ścieki mimo nałożonych obostrzeń i ograniczeń, dbać o infrastrukturę w odpowiednim rygorze sanitarnym. Wszelkie wyłączenia wody, które w Krakowie zdarzają się z uwagi na konieczność np. przeprowadzenia prac remontowych wykonywane są z uwagi na wygodę mieszkańców pomiędzy godzinami 23.00 a 4.00. Rozpoczęte przedsięwzięcia powinny być kontynuowane mimo zmniejszonych przychodów spółki.

Budowa magistral wodociągowych

Jednym z głównych zadań realizowanych w obrębie krakowskiej sieci wodociągowej jest budowa magistrali wodociągowej DN800 w ul. Abrahama, tj. II nitki magistrali wodociągowej Krzemionki–Mistrzejowice. Celem tej inwestycji jest minimalizacja ryzyka przyszłych ingerencji w obszary chronione dawnego obozu KL Plaszow, znajdującego się nieopodal placu budowy, a także zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody pitnej dla ponad 250 tys. mieszkańców stolicy Małopolski.

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie fragment magistrali wodociągowej DN800 o długości 435 m. Prace prowadzone będą na głębokości od 1,92 do 3,86 m, a wykonawca użyje rur z żeliwa sferoidalnego (rury TT PUX klasy C30), zabezpieczonych warstwą żywicy epoksydowej ze złączami blokowanymi Universal Standard Ve. Oprócz tego powstanie komora żelbetowa o wymiarach 6 x 4,5 m i wysokości 2,75 m, spust DN200 o długości 12,5 m oraz odwodnienie komory zasuw DN100/150 mm. Wykonane zostaną włączenia do istniejącej magistrali DN1200, DN800 oraz DN500, a dodatkowo przebudowany będzie kanał przelotowo-spustowy DN500 na długości prawie 42 m.

Równocześnie w zakresie przedsięwzięć wodociągowych trwają prace przy magistrali wodociągowej
w ul. Wodociągowej, realizowana jest przebudowa sieci związana z modernizacją układu drogowego ul. Krakowskiej oraz ul. Dietla. Ponadto do końca zbliżają się już roboty związane z przebudową sieci wodociągowej na terenie osiedla Albertyńskiego oraz z budową sieci w ul. Na Łąkach oraz ul. Truszkowskiego.

W Krakowie powstaje nowa kanalizacja

W sektorze kanalizacyjnym, Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Myślenickiej, rozpoczęto również budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej. Prowadzone prace koordynowane są z robotami związanymi z przebudową układu drogowego. Dodatkowo podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Łokietka, w zakresie której zostanie przeprowadzona modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Jednym z efektów realizowanego od kilku lat programu inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej, ma być sieć kanalizacyjna w ulicach: Kaszubska, Sępia, Dauna, Zana, Matematyków Krakowskich, Zbydniowickiej, Chełmońskiego, Na Polach oraz Bobrowej i Tynieckiej.

Jak zapewnia spółka, systematycznie prowadzone są niezbędne remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w dostosowaniu do zamierzeń modernizacyjnych wykonywanych przez zarządców dróg. Trwa także budowa magistrali tranzytowej Dobczyce–Kraków, z zastosowaniem technologii bezwykopowych.

W planach remontowych systemu kanalizacyjnego na terenie Krakowa, istotny udział stanowią przedsięwzięcia które uzyskały dofinasowanie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach projektów pn. Gospodarka Wodno-Ściekowa etap V i Gospodarka Wodno-Ściekowa Etap VI – podkreślają Wodociągi Miasta Krakowa. Do zadań tych należy m.in. renowacja kanałów za pomocą bezwykopowej metody reliningu modułami GRP.: w ul. Dymarek; długość: 1,24 km oraz w ulicach Jeżynowej/Igołomskej; długość: 1,47 km).

Przeczytaj także: Włocławek modernizuje wodociągi – bezwykopowo