Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i jedno z największych w Polsce, obsługuje ponad 1 mln użytkowników. Spółka odpowiada za 2280 km sieci wodociągowej i 1935 km kanalizacyjnej.

Do tego posiada m.in. cztery zakłady uzdatniania wody oraz dwa zakłady oczyszczania ścieków (i pięć lokalnych oczyszczalni). Prezesem jest Piotr Ziętara. Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa. W tym roku spółka obchodzić będzie 120. urodziny.

Przeczytaj także: 119 lat Wodociągów Miasta Krakowa - spółki, której zastąpić się nie da