• W trakcie robót oba porty mają normalnie funkcjonować
  • W planie jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej
  • Ma być też przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków

Robotami objęte zostaną sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i systemy wód opadowych. Ale nie tylko, bo także sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Celem jest optymalizacja zużycia nośników energii oraz poprawa ochrony środowiska. Roboty mają być prowadzone w taki sposób, by w ich trakcie porty mogły funkcjonować nieprzerwanie. Jak poinformowano, docelowo porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Będzie nowocześnie, czysto i tanio w eksploatacji.

Duży projekt w obu portach

Planowane prace to część większego projektu, w ramach którego w poprzednim roku powstało przyłącze energetyczne 15 kV, dzięki któremu możliwe będzie zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów). Spodziewany efekt to ograniczenie emisji szkodliwych związków siarki i azotu, ale także hałasu.


Ważne planowane działanie to także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, co ma przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczania Morza Bałtyckiego. Ponadto w przypadku portu w Świnoujściu, kanalizacja zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków, przewidziano też likwidację oczyszczalni (ścieki będą kierowane do miejskiego zakładu). Jeśli chodzi o port w Szczecinie, kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do systemu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni spółki Międzyodrze.

Podjęte mają być także działania, które w znaczny sposób ograniczą straty w zużyciu energii cieplnej, wody pitnej i wody technicznej.

Zgodnie z zapisami, projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”  powinien być zrealizowany do 31 października 2023 r.

Przeczytaj także: Port Szczecin. Jest umowa, wkrótce ruszą roboty w rejonie Kanału Dębickiego