Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 8,4 km wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Elementami tej sieci mają być też cztery nowe przepompownie ścieków.

Poza tym zmodernizowane będą dwie przepompownie ścieków – w Mietniowie oraz Lednicy Górnej.

Roboty przeprowadzone zostaną w ramach czwartego etapu unijnego projektu dotyczącego budowy kanalizacji w gminie Wieliczka. Całkowita jego wartość to ponad 156 mln zł. W sumie powstanie około 100 km kanałów. Celem jest podłączenie do sieci ponad 7 tys. nowych użytkowników.

Przeczytaj także: Wieliczka wzmocni ochronę przeciwpowodziową. Jest wsparcie unijne