• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Dla ochrony jakości wód w Polsce

Opublikowano: 26-05-2022 (Aktualizacja: 30-05-2022) Źródło: inzynieria.com

W dniach 26-27 maja w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona jakości zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką”. Podczas dwóch dni zrealizowano sześć sesji tematycznych oraz jedną panelową.


 XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona jakości zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką” / Fot. inzynieria.com XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona jakości zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką” / Fot. inzynieria.com

Organizatorami wydarzenia byli:

 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie, 
 • Politechnika Krakowska, 
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
 • Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 
 • Sądeckie Wodociągi, 
 • Aqua S.A. Bielsko-Biała, 
 • Wody Polskie, 
 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
 • Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów.

Tematyka konferencji skupiała się na zagadnieniach dotyczących: 

Fot. inzynieria.com

Fot. inzynieria.com

 • Zasobów wód – ich stanu i wykorzystania w Polsce
 • Badań i oceny jakości wód
 • Metod i środków realizacji ochrony jakości i zasobów wód
 • Zarządzania zasobami wód
 • Monitoringu jakości wód - potrzeb i realizacj
 • Zbiorników wodnych w kontekście jakość i zasobów wód
 • Zmian klimatu i zjawisk ekstremalnych w świetle zagrożeń dla jakości wód
 • Retencji wód opadowych
 • Mikrozanieczyszczeń wód
 • Współzależności gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę
 • Problemów oczyszczania ścieków w świetle ochrony wód
 • Zasobów i wykorzystania wód mineralnych oraz geotermalnych
 • Przykładów rozwiązań i działań w zakresie ochrony wód w Polsce i za granicą

Dzień I konferencji - czwartek 26 maja

Pierwszego dnia, po otwarciu Konferencji, odbyła się sesja panelowa prowadzona przez przewodniczącą wydarzenia, dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz prof. dr hab. inż. Jana Pawełka.

Otwarcie konferencji, od lewej: Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, Jan Pawełek, Małgorzata Duma-Michalik / Fot. inzynieria.com

Otwarcie konferencji, od lewej: Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, Jan Pawełek, Małgorzata Duma-Michalik / Fot. inzynieria.com

Podczas sesji panelowej głos zabrali przedstawiciele świata nauki: prezez krakowskiego oddziału PZITS, dziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowsiej i Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz reprezentancji spółek komunalnych.

Magłorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie opowiadała o zarządaniu wodami z uwzględnieniem segmentacji wydatków na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 

Małgorzata Sikora / Fot. inzynieria.com

Małgorzata Sikora / Fot. inzynieria.com

Piotr Ziętara - prezez Wodociągów Miasta Krakowa S.A. wygłosił krótki wykład na temat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych w kontekście m.in. znacznie rosnących cen za energię elektryczną oraz poziomu wynagrodzenia w tym sektorze.Piotr Ziętara / Fot. inzynieria.com

Piotr Ziętara / Fot. inzynieria.com

Następnie zaplanowano cztery sesje tematyczne. Pierwsze dwie - przewidziane w godzinach przedpołudniowych - dotyczyły bezpieczeństwa wodnego i ochrony wód. Tematyka sesji popołudniowych skupiała się wokół zasobów wodnych oraz jakości wód.

Każda sesja została zaplanowana w ten sposób, aby głos w niej zabrali przedstawiciele sektora gospodarki oraz świata nauki. Poza referatami czysto technicznymi uczestnicy mieli także możliwość dyskusji i wymiany poglądów. 

Dzień II konferencji - piątek 27 maja

Drugi dzień konferencji również obfitował w atrakcyjne prelekcje, zgrupowane w dwie sesje. 27 maja w budynku „Działowni” Campusu Politechniki Krakowskiej uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładów o wodnej gospodarce komunalnej - głos został oddany naukowcom i przedstawicielom sektora komunalnego, którzy opowiadali m.in. o: wpływie wód przypadkowych na funkcjonowanie przepompowni ścieków w kanalizacji sanitarnej, strącaniu fosforów w procesach przeróbki odpadów ściekowych czy też gospodarce odpadami na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów.

Konferencja zakończyła się we wczesnych godzinach popołudniowych.   

Przeczytaj także: Kolektory retencyjne. Odpowiedź miast na zmiany klimatyczne [KONFERENCJA ONLINE]

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.