2624 monokrystaliczne panele o mocy 370 Wp każdy ustawiono przede wszystkim na zamkniętych zbiornikach wody uzdatnionej. Na dwóch czynnych zamontowano 1216 paneli, a na trzecim, wciąż budowanym, 728. Z kolei 680 paneli ustawiono na gruncie przy trzecim zbiorniku.

Energia z elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp pozwoli pokrywać od 75 do 100% zapotrzebowania dwóch stacji uzdatniania wody: w Pietraszach i Wasilkowie.

Fotowoltaika ma się zwrócić

W ramach tej inwestycji zamontowano też stację pogodową z systemem wczesnego ostrzegania przed burzami. Koszt zadania wyniósł ponad 4,3 mln zł, z czego 75% stanowiło unijne wsparcie.


To kolejna inwestycja w Wodociągach Białostockich mająca obniżyć koszty produkcji wody, ograniczając przy tym negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna. Koszty energii rosną dla odbiorców indywidualnych i dla przedsiębiorstw. Energia elektryczna jest potrzebna do uzdatniania wody i do dostarczania jej mieszkańcom. Potrzebna jest też przy oczyszczaniu ścieków. Ta inwestycja ma na celu optymalizację kosztów produkcji wody najlepszej jakości – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Wcześniej Wodociągi Białostockie wybudowały elektrownię fotowoltaiczną na terenie SUW Jurowce, a niedawno otrzymały zgodę na budowę instalacji słonecznej o mocy 2 MWp na terenie oczyszczalni ścieków. Spółka rozważa także montaż farm fotowoltaicznych na terenach ujęć wody w Jurowcach i Wasilkowie.

Przeczytaj także: Sądeckie Wodociągi chcą zbudować elektrownię wodną