Inwestorem była spółka WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim. Układ suszarni składa się z dwóch linii technologicznych o wydajności 24 ton odseparowanej wody.

Ścieżka przeróbki osadu: 

  • odwadnianie na prasach śrubowych
  • transport do zbiornika buforowego
  • przekierowanie do dwóch linii suszarniczych, a następnie do kontenerów.

Na potrzeby odseparowania tony wody zużywanych jest około 400 kWh energii elektrycznej (suszarnia termiczna potrzebuje ponad 800 kWh). 

Inwestor poinformował, że główne zalety suszarni to niska energochłonność, brak odorów oraz modularna budowa. W komunikacie czytamy, że celem jest rozwiązanie problemu z komunalnymi osadami ściekowymi, poza tym suszarnia będzie mieć wpływ na optymalizację kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków. Oszacowano, że każdego roku przyniesie oszczędność na poziomie 1,2 mln zł w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

Warto podkreślić, że obecnie trwa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 550 KWe dla potrzeb suszarni i całej oczyszczalni w Rąbczynie.

 

Ze wspomnianej na wstępie kwoty unijne wsparcie wyniosło 8,2 mln zł. Suszarnia to ostatni element wartego 80,2 mln zł programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. 

Przeczytaj także: Śląsk – w Sławkowie powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków