1269 MWh energii - tyle w przeciągu roku 2022 wyprodukowały dwa działające w chrzanowskiej GOŚ agregaty zasilane biogazem pozyskiwanym z odpadów ściekowych. Wynik ten był o ponad 10% wyższy niż rok wcześniej.

Obecnie, dzięki kogeneracji biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej i zmniejszeniu energochłonności innych urządzeń, chrzanowska oczyszczalnia samodzielnie produkuje prąd wystarczający do pokrycia około 70% jej zapotrzebowania na energię elektryczną. Jeśli zaś chodzi o energię cieplną przeznaczaną do celów technologicznych, jak i ogrzewania pomieszczeń biurowych GOŚ jest w 100% samowystarczalna.

Decydując się na zakup trzeciego agregatu kogeneracyjnego o mocy 100 kW, władze przedsiębiorstwa liczą na zwiększenie mocy produkcyjnych energii elektrycznej do około 1813 MWh w skali roku, co zapewniłoby oczyszczalni również samowystarczalność energetyczną.

Przeczytaj także: Łódź: niższe koszty prądu i ciepła dzięki ściekom