W 2022 r. spółka najwięcej środków (27,6 mln zł) wydała na budowę i modernizację sieci wod-kan. Poza tym unowocześnienie obiektów oraz urządzeń w oczyszczalni ścieków kosztowało blisko 4,3 mln zł, a w zakładzie uzdatniania wody ponad 1,3 mln zł. Kolejnych ponad 1,6 mln zł wydatkowano na modernizację m.in. przepompowni ścieków oraz hydroforni. Tego typu prace pochłonęły łącznie prawie 36,4 mln zł.

W 2022 r. spółka prowadziła także remonty, w tym urządzeń i pojazdów. Koszt tego zakresu planu przekroczył 3 mln zł.

Łącznie w poprzednim roku na 41 inwestycji, 12 zakupów inwestycyjnych i 12 zadań remontowych wydano 39,5 mln zł. Poinformowano, że mimo trudnej sytuacji rynkowej, inflacji  oraz wzrostów cen, plany zrealizowano w stu procentach.

Sieć wod-kan w Rzeszowie

W poprzednim roku długość sieci wodociągowej osiągnęła 1134 km, co oznacza wzrost o 17,1 km. Spółka zarządza 43 pompowniami wody oraz 19 zbiornikami wyrównawczymi czystej wody o łącznej pojemności ponad 53 tys. m3. W 2022 r. wyprodukowała prawie 13,5 mln m3 wody.

Odpowiada także za 899,2 km kanalizacji, tym samym długość zwiększyła się o 15,4 km (776,2 km to sieć sanitarna, a 123 km stanowią przyłącza). Ważnymi elementami układu kanalizacyjnego jest 126 przepompowni. W 2022 r. oczyszczono niemal 17,5 mln m3 ścieków.

Przeczytaj także. Rzeszów: koniec budowy kolejnego zbiornika na wodę pitną