W ramach robót zostaną wybudowane nowe obiekty w części mechaniczno-biologicznej i osadowej, dojdzie też do przebudowy ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji to prawie 18,78 mln zł, z czego 13,6 mln zł pokryje pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Inwestycja ma duże znaczenie dla środowiska. Poprawi się jakość ścieków oczyszczonych trafiających do rzeki Struga Choczewska. Dzięki modernizacji oczyszczalni, stare i wyeksploatowane urządzenia zastąpione zostaną nowoczesnymi, bardziej efektywnymi, spełniającymi najnowsze normy – wyjaśnia Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Dla gminy Choczewo modernizacja oczyszczalni ścieków to zadanie priorytetowe: umożliwi podłączenie nieskanalizowanych do tej pory miejscowości.

Mając na uwadze, że ogłoszono lokalizację elektrowni atomowej oraz inwestycję towarzyszącą jaką jest budowa dużego osiedla mieszkaniowego w Choczewie, ta rozbudowa jest dla nas niezbędna. Rozmowy z inwestorem pozwoliły wstępnie uzgodnić, że do oczyszczalni zostaną podłączone domy wielorodzinne – tłumaczy wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka.

Dodatkowo latem przyjeżdża tu wielu wczasowiczów, region cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Dlatego modernizacja oczyszczalni jest niezbędna – musi zapewnić przepustowość umożliwiającą przyjęcie wymaganej ilości ścieków surowych.

Przeczytaj także: Kraków – w oczyszczalni ścieków Płaszów będzie więcej zielonej energii