Przedsięwzięcie obejmowało kilka zadań inwestycyjnych. Ich celem była racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Turku – ograniczenie ilości ścieków i poprawa zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę.

Miejska oczyszczalnia ścieków została rozbudowana i unowocześniona. Zwiększono jej przepustowość, zmodernizowano system oczyszczania nieczystości i gospodarki osadowej. Powstały odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 1,35 km oraz sieci wodociągowej (1,2 km). Działania te umożliwiły przyłączenie nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, uzyskali oni lepszy system zaopatrzenia w wodę.

Jak informuje portal turek.net.pl, podczas prac przebudowano i zmodernizowano ponad 50 obiektów, a technologia oczyszczania z lat 60. XX w. stała się nowoczesna. Wykonano też instalację fotowoltaiczną, która częściowo zasila obiekt. Powstała linia technologiczna do produkcji kompostu z osadów. Skorzystają rolnicy. Odpowiednio przygotowane pozostałości z oczyszczania służą jako polepszacz gleby.

Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków i prac dodatkowych wyniósł 95,5 mln zł. Rozbudowę dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 73 mln zł – 45 mln zł to dotacja ze środków unijnych, a ponad 28 mln zł stanowi preferencyjna pożyczka. To jedna z największych inwestycji w historii Turku.

Przeczytaj także: Łódź – deszczówka ma być zatrzymywana w mieście