Nowa przepompownia zastąpi stary obiekt o niewystarczającej przepustowości. Została zaprojektowana pod kątem przyszłych potrzeb zlewni, które wynikają ze stale rosnącej ilości przepływających nieczystości.

W ramach tego zadania przebudowana zostanie także pobliska kanalizacja sanitarna DN200 oraz 300, plan prac zakłada też np. modernizację przyłącza energetycznego.

Poprzedni obiekt przewidziano do wyburzenia wraz z całą instalacją. Nowa przepompownia będzie ogrodzona i oświetlona. Gotowa ma być pod koniec października br. Wartość zadania wynosi 1,25 mln zł netto.

Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji odpowiada za 1284,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 1366,5 km wodociągowej.

Zobacz także: Wodociągi Białostockie – rozbiórka zbiornika biogazu na zdjęciach