Oczyszczalnię buduje konsorcjum trzech firm: WTE Wassertechnik z Niemiec, polski Mostostal Siedlce oraz duński oddział francuskiego koncernu OTV. Obecnie prowadzone są odpowiednie ekspertyzy i ustalenia nt. sposobu rozwiązania problemu.

Równocześnie trwa rekultywacja dawnego wysypiska śmieci, które znajduje się na terenie budowy. Pracownikom znajdującym się na tym terenie stale towarzyszy saper. W tym roku znaleziony został pocisk, który trzeba było wysadzić na budowie. Na tym terenie powstaje część mechaniczna oczyszczalni.

Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany miała się zakończyć w grudniu tego roku, niestety trzeba się liczyć z opóźnieniem kilkunastu miesięcy. Początki oczyszczania ścieków na Pomorzanach planowane są na drugą połowę przyszłego roku. Trzeba również pamiętać o tym, że rozruch takiego obiektu może trwać od 6 do 8 miesięcy (tak było w przypadku warszawskiej oczyszczalni „Południe”). Obecnie ZWiK czeka na dokumenty wydłużające czas wykonania oczyszczalni do końca 2008 roku.

Szczecin produkuje w ciągu doby ok. 80 tys. m sześc. ścieków. "Pomorzany" będą mogły oczyścić 66 tys. m sześć. Modernizowana obecnie oczyszczalnia w Zdrojach będzie miała moc przerobową 22 tys. m sześc. Inwestycja jest budowana dzięki współfinansowanemu przez Fundusz Spójności "Programowi poprawy jakości wody w Szczecinie". Całkowity koszt programu to 288 mln euro, z czego 190 mln stanowi bezzwrotną pomoc z UE.