W roku 2007 zostało zakończonych pięć z 12 kontraktów na roboty w ramach "Programu poprawy jakości wody w Szczecinie". Jak wyjaśnia Tomasz Makowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dzieląc program na część wodną i ściekową, to ta pierwsza jest niemalże zakończona. Działa już nowa stacja filtracji wody z Miedwia, powstała też nowa, ponad 11-kilometrowa, magistrala doprowadzająca wodę z tejże stacji do Szczecina, tzw. nowa miedwianka. Zbudowano nowy rurociąg obsługujący Warszewo i Mścięcino. Minionego lata po raz pierwszy ZWiK nie miał sygnałów o braku wody w mieszkaniach północnych dzielnic miasta.

Najgorzej jest z najważniejszą częścią inwestycji, budową oczyszczalni ścieków Pomorzany. Obiekt miał być oddany do użytku 11 grudnia. Teraz jest nowy termin zakończenia kontraktu: 25 maja 2009, przy czym prace budowlane mają się skończyć w grudniu tego roku.
Poślizg spowodowany jest kłopotami wykonawcy i koniecznością usunięcia dawnego wysypiska śmieci, które okazało się większe niż zakładano. Na dodatek we wrześniu, podczas prób ciśnieniowych pierwszego z trzech budowanych zbiorników oczyszczalni biologicznej, okazało się, że nie wytrzymuje on nacisków poziomych wywieranych przez napierającą wodę.

Jak poinformował Piotr Kurzawa z firmy TPF pełniący funkcję inżyniera kontraktu na budowie oczyszczalni, 15 grudnia został oddany nowy projekt zbiorników, które po dołączeniu dodatkowych obliczeń będą zatwierdzone. Usunięcie usterek spowodowanych błędem w projekcie będzie kosztować nie więcej niż milion złotych i zostanie sfinansowane z ubezpieczenia wykonawcy. Prace budowlane na oczyszczalni wykonane są w 70-80 proc.

"Program poprawy jakości wody w Szczecinie" jest współfinansowany przez Fundusz Spójności. Kosztuje 288 mln euro, z czego 190 mln (66 proc.) stanowi bezzwrotną pomoc z UE.