Prace, które rozpoczną się w II połowie 2024 r., obejmują m.in. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Zadanie w ramach III etapu inwestycji będzie realizowane w formule projektuj i buduj. Powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśników, Wolności, Poprzecznej i Jesiennej we Włoszakowicach, a także Radosnej w Krzycku Wielkim i Leśnej w Bukówcu Górnym. Zrealizowany zostanie II etap instalacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Boszkowie Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie. Unowocześnione i rozbudowane będą stacje uzdatniania wody w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach. W tej drugiej miejscowości dojdzie do wymiany odcinka azbestowo-cementowej sieci wodociągowej.

Gmina od prawie 30 lat realizuje duże inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Przeczytaj także: Opolskie. Wyczerpały się środki na inwestycje wod-kan. Co dalej?