Sygnałem do przyspieszenia prac nad uniezależnieniem się od potoku było zanieczyszczenie sieci wodociągowej miasta bakteriami Clostridium. Po awarii oczyszczalni ścieków w Zakopanem i wzroście stężenia bakterii w wodach Białego Dunajca miejska sieć została zamknięta na dwa tygodnie - czytamy w portalu tygodnikpodhalanski.pl.

Inwestycja będąca już w stadium finalizacji, Kończąca się w tym roku inwestycja kosztowała miasto ponad 9 mln zł. Prace projektowe zainicjowano w 2001 r. Kolejne dwa lata trwało przyłączanie studni byłego kombinatu NZPS Podhale do miejskiej sieci.

W latach 2002-2004 zmodernizowano ujęcie wody na Białym Dunajcu, z którego miasto korzystało przez cały czas. Na poprawę technologii dezynfekcji wody przeznaczono ponad 2 mln zł. W 2003 r. rozpoczęły się prace badawcze na Równi Szaflarskiej. Plac budowy został przekazany w kwietniu 2006 r., a przyłącze było gotowe już 3 listopada. Owego dnia miasto przeszło na całkowite zasilanie ze studni głębinowych.

Na dzień dzisiejszy w Nowym Tagu działa 19 studni. Już niedługo, po zainstalowaniu anteny na NZPS, całość przejdzie na sterowanie komputerowe. Zadaniem urządzeń jest ustawiczna kontrola poziomu lustra, wydajności ujęć, włączanie ich na zmianę tak, by w jak najmniejszym stopniu je obciążać. Pośród tegorocznych inwestycji znajduje się także wymiana ostatniego fragmentu rur betonowo-azbestowych.