To absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ma za sobą wiele lat pracy w gospodarce wodnej, w tym jako dyrektor RZGW w Poznaniu. Ostatnio była szefem wydziału klimatu i środowiska w poznańskim magistracie, odpowiadając m.in. za wydawanie decyzji administracyjnych i realizację inwestycji na wodach zgodnie z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie.

Czym są usługi wodne?

Na stronie Państwowego Gospodarstwa czytamy, że to rodzaj korzystania z wód. Tego typu usługi polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania. To np. pobór wód podziemnych lub powierzchniowych czy wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Przeczytaj także: Wody Polskie. Umowa na kluczowe dokumenty