Omawiane rozwiązania pokażą, jak wykorzystuje się je w zarządzaniu miastem w obliczu wyzwań przyszłości, w tym zmian klimatycznych. Wspólnym mianownikiem zaprezentowanych rozwiązań jest marka „made in Bydgoszcz”. Wodącym przedsięwzięciem będzie projekt modernizacji deszczówki i adaptacji miasta do zmian klimatu.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane efekty jego realizacji. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wybudowana infrastruktura retencyjna zmienia strategię zarządzania wodami opadowymi w mieście na podejście smart, a także – jakie rozwiązania typu smart znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych.

Konferencję podzielono na dwa bloki: „Wodna przyszłość miasta: innowacje i adaptacja” i „Rozwiązania Smart w sektorze wodociągowym”. W pierwszym zostanie podsumowana realizacja projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Pojawi się też tematyka eksploatacji zbiorników retencyjnych w kontekście jakości wód deszczowych, wykorzystania modelu hydrodynamicznego w planowaniu retencji, jak aplikacje GIS wspierają zarządzenie sieciami wodno-kanalizacyjnymi i przyszłości odwodnienia miejskiego.

Drugo blok będzie poświęcony inteligentnymi rozwiązaniami w branży wodociągowej. Można będzie zapoznać się z nowe obowiązkami dostawców wody wynikającymi z prawa Unii Europejskiej. Tematyka obejmie krótkookresowy bilans wodny DMA, skuteczną weryfikację doboru wodomierzy dla uzyskania precyzyjnych pomiarów. Zaplanowano prezentację innowacyjnych przedsięwzięć, jak prace koncepcyjne budowy mikroturbiny do produkcji prądu osadzonej w korpusie wodomierzowym oraz implementację systemu ekspertowego rozbioru wody wraz z aspektami uczenia maszynowego. Spotkanie zakończy panel dyskusyjny.

Patronat medialny nad II Konferencją Smart City 2024 objął portal inzynieria.com.

Przeczytaj także: Konferencja Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju