Należało wykonać gruntowną modernizację obiektu, do czego obligowały również coraz ostrzejsze normy Unii Europejskiej w tym zakresie.

Kiedy w roku 2000 został stworzony Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej - ISPA, wiele polskich miast pozyskało fundusze na tego rodzaju inwestycje. Fundusz ten umożliwił współfinansowanie kosztownych inwestycji związanych z ochroną środowiska w formie darowizny tj. tzw. grantu. Włocławek otrzymał dofinansowanie w wysokości 17,7 mln EUR.

Cała inwestycja kosztowała ponad 27 mln EUR a dofinansowanie unijne wyniosło 65%. W ramach projektu wykonano modernizację i rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Celem było zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do Wisły.

Drugi projekt włocławski dotyczył miejskiej sieci kanalizacyjnej, która powiększyła się o blisko 30 km rurociągów. W celu obróbki i utylizacji osadów ściekowych zbudowano suszarnię, gdzie osady ściekowe są suszone do zawartości 90% suchej masy.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków zakończyła się w sierpniu ub. roku a teraz zamknięte zostały kolejne projekty. "Wodociągi" musiały zabezpieczyć wkład własny w wysokości blisko 51 mln zł. Po wykonaniu projektu majątek "Wodociągów" wzrósł o 176%.

Źródło zdjęcia: www.mpwik.wloclawek.pl