5 września 2019 r., w Nosalowym Dworze w Zakopanem, po raz drugi w historii wręczona została nagroda TYTAN  w obszarze gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Po zebraniu wszystkich nominacji oraz informacji i sugestii od członków jury zapadła decyzja, że w tym roku nie będą nominowane i nagradzane projekty, a TYTAN 2019 przyznany zostanie w tym roku tylko w kategorii Produkt roku.


Laureata wyłoniło Jury, w skład którego weszli:

 • Adam Gołębiewski z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
 • Paweł Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o.
 • dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. Politechniki Krakowskiej
 • dr hab. inż. Paweł Licznar z Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. Politechniki Częstochowskiej
 • dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej

Członkowie komisji mieli do dyspozycji pulę punktową, którą rozdzielili pomiędzy nominowane produkty. Werdykty zostały zsumowane i w ten sposób wyłoniono zwycięzcę.

Oto nominowane produkty:

 • Gumowy jednokierunkowy zawór zwrotny ProFlex PROCO, stanowiący rozwiązanie przeciwcofkowe w odpływach z oczyszczalni ścieków, wylotach kanałów ściekowych i na odpływach do cieków wodnych. To urządzenie bezobsługowe, niewymagające konserwacji, zewnętrznych źródeł zasilania i ręcznej (manualnej) obsługi.
  Produkt został zgłoszony przez NAVOTECH Inżynieria Środowiska sp. z o.o. (18 pkt.)
   
 • Plastic Road – rozwiązanie w zakresie zagospodarowania wody deszczowej opracowane we współpracy trzech firm: KWS, Total i Wavin. Jest to nie tylko nawierzchnia, ale przede wszystkim zbiornik retencyjno-rozsączający. Dzięki zintegrowanej budowie znajduje się bezpośrednio pod konstrukcją drogową. Przełomowe jest także jego wykorzystanie do budowy chodników, ścieżek rowerowych, a w przyszłości dróg z tworzyw sztucznych pochodzących w całości z recyclingu.
  Produkt został zgłoszony przez Wavin Polska S.A. (36 pkt.)
   
 • System automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF®, który zapewnia skuteczne usuwanie sedymentu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej; wykorzystuje energię podpiętrzonych ścieków deszczowych do wytworzenia fali płuczącej. Znajduje zastosowanie w zbiornikach zamkniętych, jak i otwartych, prostokątnych o dowolnej szerokości i długości do 100 m oraz w zbiornikach okrągłych.
  Produkt został zgłoszony przez MEVA-POL sp. z o.o. (24 pkt.)
   
 • Typoszereg innowacyjnych zbiorników retencyjnych NEO do retencjonowania wód opadowych – w jego skład wchodzą pojemności od 1,5 do 50 m3. Zbiorniki charakteryzują się m.in. bardzo dużą wytrzymałością na obciążenia zewnętrzne, możliwością najazdu na zbiorniki transportem ciężarowym, niewielką wysokością, lekkością, pełną gamą elementów wznoszących, pokryw i filtrów.
  Produkt został zgłoszony przez MPI s.c. (18 pkt.)

Nagrodę TYTAN w kategorii Produkt roku otrzymała firma Wavin Polska S.A. za Plastic Road.

Gratulujemy zarówno zwycięzcy, jak i wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów w przyszłości.

Przeczytaj także: Gospodarowanie deszczówką: wyzwanie, które musimy podjąć wszyscy